• Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết trong năm 2016, thanh tra Bộ Y tế và các cục vụ chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 78.000 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm về an toàn thực phẩm.
  • Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết trong năm 2016, thanh tra Bộ Y tế và các cục vụ chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 78.000 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm về an toàn thực phẩm.