TP HCM sẽ hỗ trợ 1.000 dự án đổi mới công nghệ
04:33, ngày 27-12-2016
UBND TP HCM vừa cho biết sẽ hỗ trợ khoảng 1.000 dự án trong việc đổi mới công nghệ từ nay đến năm 2020.
doi-moi-cong-nghe

TP HCM sẽ hỗ trợ khoảng 1.000 đề án khoa học công nghệ 

Đây là một trong những mục tiêu cụ tại đề án “Tái cơ cấu ngành khoa học và công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế”.

Đề án cho biết từ nay đến năm 2020, phải hình thành danh mục ít nhất 1.000 đơn vị tài sản trí tuệ, có được từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Số doanh nghiệp khoa học và công nghệ được thành lập đề ra trong mục tiêu của đề án là 300 doanh nghiệp, trong đó có 100 doanh nghiệp khởi nghiệp từ ươm tạo khoa học và công nghệ.

Ngoài ra, việc tỉ lệ ứng dụng kết quả sau nghiệm thu của đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất, phục vụ nhu cầu xã hội phải đạt 60%; hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bình quân từ 36% trở lên cũng được đặt ra mục tiêu để thực hiện.

Minh Anh (tổng hợp)/TBDN
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H