Top 10 trường đại học Mỹ thu hút sinh viên nước ngoài
02:38, ngày 02-01-2017
Số lượng sinh viên nước ngoài ở các trường đại học Mỹ liên tục tăng mạnh trong thập kỷ qua, trong đó các trường như Đại học New York, Đại học Southern California có nhiều sinh viên nước ngoài theo học nhất.

Theo số liệu của Vụ Giáo dục và Văn hóa thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ và Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), năm nay lượng sinh viên (SV) nước ngoài ở Mỹ tăng 7,1% so với năm ngoái, đạt tổng số 1.043.839 SV. Hiện nay, SV quốc tế chiếm tỷ lệ 5,2% trong tổng số SV ở Mỹ.

Có những trường thu hút được nhiều SV nước ngoài hơn hẳn những trường khác. Dưới đây là danh sách 10 trường đại học Mỹ có nhiều sinh viên nước ngoài nhất:

1. Đại học New York - 15.543 SV nước ngoài

Nằm ở thành phố New York, bang New York, trường có tổng cộng 50.027 SV thì có đến hơn 15.000 sinh viên là người nước ngoài.

new-york-university-1483329779901

 

2. Đại học Southern California - 13.340 SV nước ngoài

university-of-southern-california-1483329779938

Nằm ở Los Angeles, bang California, trường có tổng cộng 43.401 SV. 

3. Đại học Arizona - Tempe - 12.751 SV nước ngoài

arizona-state-university-1483329779879

Nằm ở Tempe, bang Arizona, trường có tổng cộng 51.984 SV. 

4. Đại học Columbia - 12.740 SV nước ngoài

columbia-university-1483329779891

Nằm ở thành phố New York, bang New York, trường có tổng cộng 26.086 SV. 

5. Đại học Illinois - Urbana-Champaign - 12.085 SV nước ngoài

university-of-illinois-1483329779929

Nằm ở Champaign, bang Illinois, trường có tổng cộng 45.842 SV. 

6. Đại học Northeastern - Boston - 11.702 SV nước ngoài

northeastern-university-1483329779905

Nằm ở Boston, bang Massachusetts, trường có tổng cộng 19.940 SV. 

7. Đại học California - cơ sở Los Angeles - 11.513 SV nước ngoài

university-of-california-1483329779918

Nằm ở Los Angeles, bang California, trường có tổng cộng 43.301 SV. 

8. Đại học Purdue - West Lafayette - 10.563 SV nước ngoài

purdue-university-1483329779914

Nằm ở West Lafayette, bang Indiana, trường có tổng cộng 39.409 SV. 

9. Đại học Boston - 8.455 SV nước ngoài

boston-university-1483329779884

Nằm ở Boston, bang Massachusetts, trường có tổng cộng 32.158 SV. 

10. Đại học Washington - 8.259 SV nước ngoài

university-of-washington-1483329779944

Nằm ở Seattle, bang Washington, trường có tổng cộng 45.408 SV. 

Minh Anh (tổng hợp)/TBDN
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H