• Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ triển khai dự án nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư tại Việt Nam vào năm 2017, dựa trên sự hợp tác với đối tác nước ngoài.
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H