• Nhiều nơi thu mua giá thịt heo hơi chưa tới 25.000 đồng/kg dù cho giá bán ngoài chợ vẫn cao ngất ngưỡng khiến người nuôi heo thua lỗ. Với gần 30 triệu con heo đang chờ xuất chuồng, nếu tính mức lỗ thấp nhất 500.000 đồng mỗi con thì người chăn nuôi mất 15.000 tỷ đồng.
Doanh Nhân 24H