• Hiện nay, dưới những biến động thất thường của các các yếu tố như giá than, khí… nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển nguồn và lưới điện, cùng với những biến động về tỷ giá đang khiến giá điện năm 2017 có thể bị điều chỉnh tăng.
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H