• Hàng chục nước đã gửi thông điệp mạnh mẽ và cứng rắn đến cho Thủ tướng Israel và Tổng thống đắc cử Donald Trump rằng, giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Trung Đông.
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H