• Tháng 8/2015, Ngân Hàng Đông Á chính thức bị kiểm soát đặc biệt sau một loạt sai phạm về tài chính, tín dụng của một số cán bộ lãnh đạo. Và chỉ sau 1 năm, những con số ấn tượng đã được hồi phục.
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H