• Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết trong năm 2016, thanh tra Bộ Y tế và các cục vụ chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 78.000 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm về an toàn thực phẩm.
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H