• Để có được kết quả tối ưu nhất, dự thảo Bộ luật lao động đã đưa ra hai phương án là giữ nguyên tuổi hưu hiện hành hoặc tăng tuổi nghỉ hưu của nam từ 60 lên 62, nữ từ 55 lên 58 để lấy ý kiến toàn dân.
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H