Kinh doanh vận tải biển phải có bảo lãnh tài chính của ngân hàng
11:16, ngày 06-12-2016
Mức bảo lãnh đối với doanh nghiệp vận tải biển quốc tế tối thiểu là 5 tỷ đồng, vận tải biển nội địa tối thiểu là 500 triệu đồng.

Các điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển được quy định trong Nghị định 160 được Chính phủ vừa ban hành. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2017.

Theo đó, doanh nghiệp muốn kinh doanh vận tải biển phải được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải biển được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về hợp tác xã. Được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển khi đáp ứng điều kiện quy định về tổ chức bộ

van-tai-duong-bien

Ảnh minh họa 

Vận tải biển quốc tế

Còn đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển quốc tế, tổ chức bộ máy phải có bộ phận quản lý an toàn theo quy định của Bộ luật quốc tế về quản lý an toàn (ISM Code); có bộ phận quản lý an ninh hàng hải theo quy định của Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng (ISPS Code); có bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh, khai thác vận tải biển; có bộ phận thực hiện công tác pháp chế.

Về tài chính, các doanh nghiệp này phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài để bảo đảm nghĩa vụ của chủ tàu đối với thuyền viên, mức bảo lãnh tối thiểu là 5 tỷ đồng Việt Nam.

Đồng thời, phải có tối thiểu 1 tàu biển. Nếu tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Giao thông Vận tải ban hành.

Vận tải biển nội địa

Đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển nội địa, tổ chức bộ máy phải có bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh, khai thác vận tải biển.

Về tài chính, phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài để bảo đảm nghĩa vụ của chủ tàu đối với thuyền viên. Mức bảo lãnh tối thiểu là 500 triệu đồng.

Doanh nghiệp phải có tối thiểu 1 tàu biển phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Ngoài ra, người phụ trách bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh, khai thác vận tải biển phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành hàng hải, ngoại thương, thương mại hoặc kinh tế.

Thuyền viên làm việc trên tàu biển phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, sức khỏe và được cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Thái Anh (tổng hợp) /TBDN
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H