Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ không cần điều kiện?
04:33, ngày 27-10-2016
Vì sao kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ đụng đến dao kéo, thậm chí là tính mạng con người - và cả một số ngành nghề "nhạy cảm" khác - lại ở trong danh sách bãi bỏ điều kiện kinh doanh?

Luật Đầu tư sửa đổi 2014 quy định 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện ở phụ lục 4 của luật - như vậy là đã rút gọn rất nhiều so với 386 ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong Luật đầu tư 2005 - và trong danh mục này không có dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang tiếp tục rà soát để giảm bớt hơn nữa các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cụ thể là trong bản dự thảo “Luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh” dự kiến trình Quốc hội vào cuối năm nay, Bộ KH&ĐT đề nghị cắt thêm 67 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhưng bổ sung mới 14 ngành nghề nữa.

Thế nhưng, các doanh nghiệp mới chỉ tiếp cận được danh sách các ngành nghề được đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh, mà không có những giải thích cụ thể vì sao các ngành nghề đó được bãi bỏ. Điều này gây ra một số hiểu lầm, bức xúc từ nhiều doanh nghiệp.

Ví dụ, một chủ doanh nghiệp in bất bình: “Công ty tôi chỉ in bao bì sản phẩm chẳng có nguy cơ gây hại, mà in ấn vẫn bị coi là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Trong khi kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ đụng đến dao kéo, máu me, thậm chí là tính mạng con người lại ở trong danh sách bãi bỏ điều kiện kinh doanh”.

135b0_660x380_bestie_tham_my_2_20151222110335

 Ảnh minh họa

Theo ông Quách Ngọc Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ KH&ĐT, thành viên ban soạn thảo “Luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh”, nguyên nhân bãi bỏ điều kiện kinh doanh của các ngành nghề là do:

Thứ nhất, không cần có sự quản lý nhà nước bằng các công cụ điều kiện kinh doanh do Chính phủ nhận thấy việc kinh doanh không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng; hoặc có thể quản lý bằng phương pháp khác hiệu quả hơn. Một số ngành nghề được đề xuất bãi bỏ như: Kinh doanh dịch vụ đào tạo đại lý bảo hiểm; Kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa; Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu… 

Thứ hai, loại bỏ một số ngành nghề xét về bản chất không phải là hoạt động kinh doanh, mặc dù hoạt động đó phải đáp ứng điều kiện mới được thực hiện. Hoạt động này có thể là hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoặc là hoạt động mang tính xã hội, tuy có thu phí nhưng mục đích không phải là lợi nhuận. Ví dụ: hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên.

Thứ ba, loại bỏ ngành nghề mà chỉ có nhà nước mới được hoạt động, tư nhân không được hoạt động, vì thế đưa vào danh sách là thừa, như hoạt động in đúc tiền.

Thứ tư, loại bỏ một số ngành nghề có điều kiện về đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn nước ngoài, ví dụ: ngành mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ năm, hệ thống hóa (gộp) một số ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các cơ quan khác nhau nhưng xét về bản chất (nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất, sản phẩm đầu ra) là một ngành trong hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam. Ví dụ trước đây có “Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương”, “Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế” và “Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ NN&PTNN”, thì nay gộp lại thành “Kinh doanh thực phẩm có điều kiện về an toàn thực phẩm”.

Thứ sáu, gộp lại các ngành nghề khác nhau nhưng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của một cơ quan. Đối tượng gộp lớn nhất nằm trong ngành y tế: Kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô; Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi; Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm; Kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ; và Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, được gộp chung vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện vẫn được giữ là Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Trong Luật đầu tư 2014, kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ là một trong 21 lĩnh vực kinh doanh được công bố là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhưng lại chưa có quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh. Nhưng thực ra, một cơ sở muốn có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực này phải đáp ứng đủ các điều kiện được ghi trong Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009, Nghị định 87/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh, Thông tư 41/2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề, Thông tư 03/2013 của Bộ Tài chính.

Có nghĩa là sẽ không bãi bỏ điều kiện với ngành kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, mà chỉ hợp nhất vào ngành khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

The Sai Gon Times
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H