• Với việc gần một nửa số nam giới được khảo sát trên thế giới thú nhận xem xét mua một robot tình dục trong tương lai gần, các chuyên gia cảnh báo việc robot tình dục “yêu không biết mệt” đi sâu vào đời sống “chăn gối” sẽ hủy hoại sức khỏe của con người.
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H