Hồng Lĩnh thu hút đầu tư da giày, dệt may
01:24, ngày 23-11-2016
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đề xuất bổ sung thị xã Hồng Lĩnh vào danh sách Quy hoạch phát triển ngành da giày Việt Nam.
105d102801

 

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị Bộ Công Thương, Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương, Hiệp hội Da giày Việt Nam có chương trình khảo sát thực tế tại Hà Tĩnh để nghiên cứu, bổ sung một số dự án liên quan đến lĩnh vực da giày tại khu vực thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh vào Đề án "Điều chỉnh Quy hoạch ngành Da - Giày Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035" và bổ sung vào "Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn đến năm 2025".

Phân tích về những thuận lợi để đảm bảo có thể phát triển ngành da giày, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, TX Hồng Lĩnh là trung tâm kinh tế xã hội của tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, kết cấu hạ tầng đủ các tiêu chí đảm bảo thu hút nhà đầu tư. Bên cạnh đó, việc đầu tư quỹ đất, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân cũng được tỉnh quan tâm.

tphatinh

 

Dệt may và da giày là nhóm ngành có thể giải quyết việc làm và có giá trị xuất khẩu cao nên trong "Chương trình phát triển công  nghiệp hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020", UBND tỉnh Hà Tĩnh xác định thị xã Hồng Lĩnh sẽ là trung tâm các dự án công nghiệp hỗ trợ 2 ngành này.

Những năm gần đây, một số doanh nghiệp dệt may đã chuyển đầu tư về Hồng Lĩnh. Cụ thể, Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội (Hanosimex) đang thực hiện 4 nhà máy sản xuất gồm nhà máy may Hồng Lĩnh 1, 2; Nhà máy dệt khăn Hồng Lĩnh, Nhà máy dệt nhuộm và dệt kim Hồng Lĩnh; Tập đoàn dệt may Việt nam cũng đầu tư tại Hồng Lĩnh.

Ái Vy/TBDN
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H