• Đạt được mức tăng trưởng khá trong năm 2016, ngành gỗ Việt Nam dự đoán đạt tới con số trên 7 tỉ USD. Tuy nhiên, việc thiếu nguyên liệu sản xuất khiến các doanh nghiệp ngành gỗ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không ít doanh nghiệp phải ngừng sản xuất.
Doanh Nhân 24H