• Giá trị xuất khẩu (XK) điện thoại các loại và linh kiện trong 8 tháng đạt 22,56 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời trở thành nhóm hàng có tỷ trọng XK lớn nhất cả nước khi chiếm đến gần 20% cơ cấu hàng XK trong 8 tháng đầu năm nay.
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
  • Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
  • Doanh Nhân 24H