Đầu tư 80 triệu USD cho đổi mới giáo dục phổ thông
08:57, ngày 18-01-2017
Để thực hiện dự án đổi mới giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cần khoảng 80 triệu USD để thực hiện. Trong đó vốn vay ODA ưu đãi là 77 triệu, còn 3 triệu USD thuộc vốn đối ứng của Việt Nam.
IMG-0216-8334-1484652374

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng cho biết Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cam kết hỗ trợ 77 triệu USD để thực hiện dự án đổi mới giáo dục phổ thông. 

Chiều 17/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ngân hàng Thế giới tổ chức hội nghị khởi động dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông. Mục tiêu dự án là nâng cao kết quả học tập của học sinh thông qua chương trình giáo dục phổ thông mới; nâng cao hiệu quả giảng dạy bằng việc biên soạn sách giáo khoa phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới và đổi mới đánh giá giáo dục học sinh.

Trong số 77 triệu USD là vốn vay ODA ưu đãi từ Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) - Ngân hàng Thế giới và 3 triệu USD vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam sẽ được chia cho 4 thành phần: hỗ trợ phát triển chương trình (khoảng 20%), hỗ trợ biên soạn và thực hiện sách giáo khoa theo chương trình mới (khoảng 25%), hỗ trợ đánh giá và phân tích kết quả học tập để liên tục cải tiến chương trình và chính sách giáo dục phổ thông (gần 50%), và quản lý dự án (3%). Số còn lại được đưa vào chi phí dự phòng.

Với việc đầu tư nguồn kinh phí cực kỳ lớn cho dự án đổi mới giáo dục phổ thông, dự án mong muốnn đạt được 7 mực tiêu đặt ra, trong đó nổi bật là học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn sách giáo khoa mới, sách giáo khoa một số môn học cấp tiểu học được biên soạn song ngữ (tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số có chữ viết) hay hệ thống đánh giá định kỳ năng lực giáo dục quốc gia được xây dựng và đưa vào hoạt động.

Dự án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông dự kiến kết thúc vào tháng 12/2020.

7 mục tiêu của dự án:

1. Chương trình giáo dục phổ thông mới dựa trên năng lực được ban hành.

2. Tài liệu hướng dẫn biên soạn sách giáo khoa cho các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa được ban hành.

3. Bộ sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn được phê duyệt, cho phép sử dụng.

4. Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn sách giáo khoa mới.

5. Sách giáo khoa một số môn học cấp tiểu học được biên soạn song ngữ (tiếng Việt - tiếng dân tộc thiểu số có chữ viết).

6. Hệ thống tập huấn, bồi dưỡng giáo viên trực tuyến được đưa vào hoạt động; tất cả giáo viên phổ thông được tập huấn, bồi dưỡng để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

7. Hệ thống đánh giá định kỳ năng lực giáo dục quốc gia được xây dựng và đưa vào hoạt động; kết quả học tập của học sinh theo chương trình mới được phân tích toàn diện, trong đó đặc biệt quan tâm đến sự tiến bộ của học sinh nghèo và nhóm học sinh thiệt thòi.

Minh Anh (tổng hợp)/TBDN
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H