Chương trình học bổng Canada dành cho khối pháp ngữ
11:28, ngày 08-11-2016
Chương trình học bổng Canada dành cho khối pháp ngữ (PCBF) do Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (Chính phủ Canada) tuyển ứng viên cho chương trình năm 2017.
CES

Ảnh minh họa 

Các học bổng gồm: học bổng lấy bằng tiến sĩ 4 năm và học toàn bộ thời gian; học bổng lấy bằng thạc sĩ hai năm học toàn bộ thời gian; học bổng sau tiến sĩ: không quá 10 tháng -  dành cho những ứng viên đã có bằng tiến sĩ muốn tiếp tục nghiên cứu; học bổng đào tạo kỹ thuật và đào tạo nghề trong một trường cao đẳng hay một truờng đại học trong thời gian 2 năm (toàn bộ thời gian) và học bổng thực tập từ 4-12 tháng nhằm giúp bồi dưỡng năng lực nguồn nhân lực chủ chốt của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam.

Các lĩnh vực ưu tiên của học bồng gồm: đào tạo sau trung học, biến đổi khí hậu và môi trường, báo chí, hành chính công/chính sách, thương mại quốc tế. Lưu ý chương trình học bổng không xét tuyển các hồ sơ là ứng viên cho các ngành học thuật lâm sàng về y tế, dược phẩm hay nha khoa.

Thông tin chi tiết xem tại www.vied.vn.

Ái Vy/TBDN
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H