4 “cục nợ” khiến Vinachem lỗ gần 3.400 tỷ đồng trong năm 2016
02:21, ngày 17-01-2017
3.400 tỷ đồng là số tiền thua lỗ của Vinachem trong năm 2016. Việc lỗ vốn hàng ngàn tỷ đồng của Vinachem là do 4 đơn vị sau: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty cổ phần DAP - Vinachem; Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.
vinachem-1484620080700

 

Theo báo cáo của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) về kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2016, lợi nhuận hợp nhất của Vinachem ước lỗ 627 tỷ đồng; trong đó lãi phát sinh là 2.745 tỷ đồng, lỗ phát sinh là 3.372 tỷ đồng.

Lỗ phát sinh của Vinachem tập trung vào 4 đơn vị gồm: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty cổ phần DAP - Vinachem; Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình. Đây cũng chính là 4 dự án năm trong danh sách 12 dự án yếu kém, thua lỗ thuộc ngành đang được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý.

Báo cáo của Vinachem nêu rõ, các nhóm ngành hàng như phân bón NPK, phân lân chế biến, hóa chất cơ bản, cao su, chất tẩy rửa, pin ắc quy, khí công nghiệp... vẫn giữ được sản xuất ổn định và đạt tăng trưởng khá về giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu.

Tuy nhiên, ngành sản xuất phân đạm và phân DAP lại gặp rất nhiều khó khăn do giá bán urê và DAP trên thế giới và trong nước giảm quá mạnh dẫn tới các các đơn vị phải giảm sản xuất, dừng máy và phát sinh lỗ.

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết năm 2016, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu Tập đoàn Hóa chất thẳng thắn nhìn nhận về chất lượng đầu tư một số dự án còn hạn chế trong khâu quy hoạch, lập dự án đầu tư dẫn đến thua lỗ. Phó Thủ tướng yêu cầu Vinachem cần tập trung quyết liệt để thực hiện một số vấn đề, trong đó phải giữ vững mục tiêu tiếp tục xây dựng Vinachem trở thành Tập đoàn đi đầu trong sản xuất, kinh doanh hóa chất cơ bản và sản phẩm hóa chất phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Minh Anh (tổng hợp)/TBDN
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H